NKS_'

Hvaler Sanitetsforening

Norske kvinners Sanitetsforening er Norges største kvinneorganisasjon med 43000 medlemmer og 650 lokalforeninger. Hvaler Sanitetsforening har pr. mars 2022 154 medlemmer og er i vekst, men vi trenger flere medlemmer.

Som medlem i Hvaler sanitetsforening får du delta i, og du støtter sanitetskvinnenes arbeid både lokalt og nasjonalt. Våre medlemmer bidrar til et tryggere og mer inkluderende samfunn.

Vårt motto: Nytenkende, modig og likestilt

I de små ting frihet

I de store ting enighet

I alle ting kjærlighet

Våre medlemmer jobber for:

 • At kvinner skal ha likeverdig tilgang til helsetjenester
 • En god oppvekst og alderdom for alle
 • At minoritetskvinner skal få delta aktivt i samfunnet
 • Nulltoleranse og bekjempelse av vold mot kvinner

Vi har mange aktiviteter:

 • Sanitetsmøter som er åpne for alle
 • Omsorgsberedskap

Vår omsorgsberedskapsgruppe består av 18 medlemmer. Vi er et supplement i det lokale beredskapsarbeidet og kan bistå ved større leteaksjoner, ulykker, pandemier eller kriser

 • Matkurver til utvalgte grupper i samarbeid med NAV og koordinerende enhet
 • Min dag i dag

Tilbud til barn mellom 3 og 18 år som har det vanskelig over tid. Dette er i samarbeid med helsestasjonen

 • Gaver til nyfødte

Vi gir hjemmestrikkede luer og sokker, samt håndkle og hjerterefleks

 • Trivselstralle hver 14. dag til hygge for beboere på Dypedalåsen
 • Skolefrokost/lunsj til et klassetrinn på Hvaler barneskole- og ungdomsskole
 • Salg av fastelavnsris til inntekt for kvinnehelseforskning
 • Salg av maiblomst til inntekt for barn og unge lokalt
 • Basar, marked, moteoppvisning til inntekt for foreningens arbeid lokalt
 • Kløvertrilleturer for den gravide og den som har født
 • Deg i fokus, temasamlinger for gravide og den som har født
 • Kløverkafé for pårørende
 • Adventskonsert
 • Fakkeltog med julegrantenning
 • Vi driver en lekeplass på Skjærhallen og har lekekasser på Krokstrand/Bystranda
 • I samarbeid med øvrige foreninger i Østfold eier og driver vi Hjørgunn Gård og behandlingssenter. Gården tilbyr blant annet terapiriding, hesteassisterte aktiviteter, skolegård, gårdsbesøk og utleie av kafé og ridehall.

Vi vil gjerne høre fra deg, så ta kontakt på [email protected]

Følg oss på facebook Hvaler Sanitetsforening

Har du en spennende og allmennyttig historie å fortelle, så vil vi gjerne dele den her.

Har du en spennende og allmennyttig historie å fortelle, så vil vi gjerne dele den her.

Del denne artikkelen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email