Makø Gård & Sommercafé

Om du ikke kommer i egen båt er det kun en kort ferjetur til Makø fra Skjærhalden hvor du opplever en god gammeldags hagecafé.

I 2017 startet vi et dyrkeprosjekt på gården. Det handler om å bruke gårdens ressurser mer og bedre. Det handler om kortreist mat og bruke kortreiste ressurser på naturens premisser – og spille på lag med naturen. Vi ønsker å bruke det som dyrkes på Makø på vår Cafe´ og til andre besøkende/ gjester. Videre ønsker vi at hagen også etter hvert kan brukes til terapeutisk formål.

Utenom skolens ferie er det mulighet for å leie rom til overnatting.

3 alpakkaer, 30 høner og en gås, 2 katter og 2 hunder er dyrene som lever på Makø. Alpakkaene renser vegetasjonen rundt gården og gir oss fantastisk ull og gjødsel. Hønene roter i jorden, holder uønskede insekter borte og gir oss de beste eggene, kattene holder gården muse-fritt og er veldig kosete og hundene passer på at reven ikke kommer på besøk. Ved jordekanten står bikubene. Birøkt er en kunst i seg selv, og det er veldig spennende å studere bienes verden. De utgjør en viktig rolle i naturen og for pollineringen av frukttrærne på øya.

På Makø lever vi i et mangfold av natur, dyr, hav og himmel og vi ønsker at våre gjester skal ta innover seg denne roen når de kommer på besøk.

Velkommen!