Søk

Frøkengården

Frøkengårdens Venner ble opprettet i 2005 og har som formål å støtte restaurering og andre formål som Stiftelsen Korshavn ikke kan dekke over sitt ordinære budsjett.

Stiftelsen Korshavn er opprettet av Fortidsminneforeningen avd. Østfold, Fredrikstad Museum, Hvaler Kommune og Hvaler Kulturvernforening, for å sikre og bevare eiendommen gnr 25 bnr 9 Korshavn for ettertiden.

Korshavn Søndre eller Frøkengården ligger innerst i Korshavnkilen på Kirkøy, og har vært i en families eie siden 1786. Huset har et rikholdig innbo som er bevart, og som er en historie om kystkultur preget av både stabilitet og endring, samt bred kontakt med utlandet.

I 1848 ble gården delt mellom brødrene Christian Ditlev og Søren Tyge. Sistnevnte, som var reder og skipsfører, overtok gården og giftet seg med Inger Marie, og fikk 6 barn. Thomas ble skipper og døde i Cork Irland i 1904. Christian Ditlev var også skipsfører, men flyttet senere til Karlstad. De fire søstrene ble boende på Korshavn og det er etter de fire ugifte søstrene gården har fått sitt navn.

Karen Catherine Erika (1846-1929) og Charlotte Amalie (1848-1935)

Karen (Kaia) og Charlotte åpnet butikk for dagligvarer i en del av huset og er godt bevart.

Therese Marie (1850-1939)

Therese Marie sto for det grovere arbeidet og hadde ansvar for dyrene.

Anne Pauline (1853-1942)

Anne Pauline (Lina) utdannet seg til håndarbeidslærerinne og arbeidet i Fredrikstad til hun som pensjonist flyttet tilbake til Korshavn.

I 1907 kom Marie Andersen til Korshavn som hushjelp. Hun var da 15 år, og bodde hos de fire søstrene hele sitt liv.

I Frøkengården kan du se hvordan dagliglivet var for frøknene.  Hvaler har i dag svært lite som er bevart for ettertiden, og huset er derfor et unikt kulturminne se www.kulturminnesøk.no

Frøkengården er åpent for publikum alle søndager i juli måned fra kl. 12 til 15. Der byr vi på foredrag og kaffe/vafler. Vi har også utlodning av den populære Frøkengårdkofta til inntekt for restaureringsarbeidet.