Søk

Hvaler Røde Kors

Hvaler Røde Kors ble stiftet 2. mai 2000, på initiativ av Vincent Skjalg Nordal. Ved starten var det 27 medlemmer, men vi teller i dag ca. 86 medlemmer. Det er høy gjennomsnittsalder i foreningen, så vi ønsker nye, og gjerne yngre medlemmer velkommen.

Vi har følgende aktiviteter i Hvaler Røde Kors:

Bingo på Dypedalsåsen:

Startet i 2004, og holdes tirsdager annenhver uke for beboerne og andre utenfor sykehjemmet.

De som ikke kan komme på egenhånd, blir hentet av frivillige.

Ansvarlig leder for bingoen er Kari Jørgensen.

Hygge-kvelder på Furumoen, Skjærhalden:

Ble holdt fra 2007-14, ildsjeler her var Gerd Reffsgård og Eline Nordal.

Hygge-kveld for beboerne på Dypedalsåsen:

Ble holdt første gang i juni 2021. Det ble servert kaker og kaffe med litt attåt, og Hvaler Trivselskor stod for underholdningen. Vi vil absolutt gjenta dette.

Grill-kveld for beboerne på Østerhaug:

Ble holdt første gang i juni-2021. Dette skal bli et årlig arrangement hvis det er opp til oss. En fantastisk hyggelig opplevelse for oss alle.

Påske-lotteriet:

Årlig mandag og tirsdag i påske-uken har vi bøttelotteri på Kiwi Vesterøy.

Jule-handletur til Sverige:

Årlig arrangerer vi en handletur til Sverige for medlemmer og andre som ikke kan komme dit selv.

Vi ordner transporten og et hyggelig stopp på veien med middag e.l.

Dessverre har vi ikke kunnet arrangere denne under pandemien. Dette blir gjenopptatt når vi har mer normale tilstander.

Stol-trim på Dypedalsåsen:

Holdes onsdag hver 14. dag, for beboerne. Vi spiller musikk de husker fra sin ungdom, trimmer litt og ikke minst prater.

Initiativ og ledelse: Hege Sogn Mathisen

Tema-kveld:

Dette var en ide som oppstod under vårt arbeid med å profilere foreningen.

Vi har en årlig kveld i sept./okt. hvert år, hvor vi tar opp et aktuelt tema som kan relateres til Røde Kors.

Det begynte med en informasjonskveld høsten 2018 om Røde Kors generelt og Hvaler Røde Kors spesielt, for å profilere oss i Hvaler samfunnet og om mulig få nye medlemmer.

Sept.2019 var temaet rusproblematikk – forebygging og ettervern.

Gjest: Trond Henriksen, tidligere innsatt, og tidligere regnet som en av Norges farligste kriminelle. I dag jobber han for både Røde Kors og Kirkens Bymisjon nettopp med slike oppgaver. Han har skrevet boken «Ingen murer er for høye» og deltatt i filmen «Store gutter gråter ikke».

Okt.-2020: Selvmord og selvmordsfare – hvordan fange opp signaler og forebygge.

Gjester: Odd Falmyr (kursholder i temaet fra Østfold RK) og en dame fra Fredrikstad som hadde opplevd selvmord i aller nærmeste familie.

Okt.-2021: Hvordan forebygge og forhindre fremveksten av voldelige ekstreme miljøer i Norge,

med bakteppet at det var 10 år siden 22.juli. Hvordan forhindre at det skjer igjen?

Gjester: TV2 profilen Kadafi Zaman og forebyggende koordinator i Fredrikstad Kommune Erik Kruse.

Okt.-2022: Tema er ikke fastsatt ennå, men 2022 er frivillighetens år, så det er kanskje et mulig tema

Besøksvenn tjenesten:

Dette er vår hovedoppgave. Pr.dd. har vi 8 aktive besøksvenner.

Vi går på besøk en til en i private hjem eller på institusjon.

Vi tar en kaffekopp og den gode samtalen, hvor vi først og fremst er den lyttende part.

Besøksvenn med hund:

Vi går ev. på besøk med hund i private hjem og på institusjoner.

Hundene skal være kurset og godkjent av Røde Kors.

Vi var blant de første ekvipasjer i Østfold som ble kurset. Vår første besøksvenn-hund, west highland terrieren Rasmus gikk på den skjermede dement-avd. på Dypedalsåsen.

Nå går cobber dog-hunden Isac på besøk på Dypedalsåsen med sin eier Cathrine Aasgaard Eide. De har ikke kunnet gå der under pandemien, men kommer tilbake når forholdene normaliseres.

Isac er nå også godkjent skole-hund, og håper etter hvert å kunne «jobbe» i Hvaler skolen.

Så har vi cairn-terrieren Bajazz som pr.dd. ikke er ferdig kurset. Han går tur ute og på besøk i private hjem til de som ønsker det, men kan foreløpig ikke gå på institusjon.

Innsamlinger:

Vi har samlet inn og donert penger til verdensomspennende katastrofer fra Irak 2003 – sultkatastrofen i Sør-Sudan 2017.

Under pandemien bistod vi Hvaler Kommune under drop in vaksineringen på Floren skole og ved vaksineringen på Hvaler barne- og ungdomsskole.

Vi har også bistått Leve Hele Livet/Hvaler kommune ved et par anledninger.

Frivillighetskoordinator Martin Hermansen har vært av uvurderlig betydning i vårt samarbeide med kommunen.

Fremtiden:

Vi håper på å få flere og yngre medlemmer og besøksvenner.

Vi har planer om å starte våke-tjeneste på Hvaler. Dette betyr at vi bistår når noen ligger for døden. Ingen skal dø alene, det skal være en hånd å holde i. Vi skal på ingen måte erstatte helsepersonell, men kunne tilby de pårørende et pusterom i en vanskelig situasjon.

En annen tanke er også å kurse noen ndg. vitne-støtte. Da kan vi også på Hvaler tilby støtte til ev. vitner i retten.

Vi vil være en aktiv og synlig aktør i Hvaler samfunnet, og først og fremst drive vår hovedoppgave som er besøkstjenesten videre. Vi vet at det koster så lite, men betyr så mye