Søk

Hvaler Sanitetsforening

Norske kvinners Sanitetsforening er Norges største kvinneorganisasjon med 43000 medlemmer og 650 lokalforeninger. Hvaler Sanitetsforening har pr. mars 2022 154 medlemmer og er i vekst, men vi trenger flere medlemmer. Som medlem i Hvaler sanitetsforening får du delta i, og du støtter sanitetskvinnenes arbeid både lokalt og nasjonalt. Våre medlemmer bidrar til et tryggere og mer inkluderende samfunn.

Vårt motto: Nytenkende, modig og likestilt

 • I de små ting frihet
 • I de store ting enighet
 • I alle ting kjærlighet

Våre medlemmer jobber for:

 • At kvinner skal ha likeverdig tilgang til helsetjenester
 • En god oppvekst og alderdom for alle
 • At minoritetskvinner skal få delta aktivt i samfunnet
 • Nulltoleranse og bekjempelse av vold mot kvinner

Vi har mange aktiviteter:

 • Sanitetsmøter som er åpne for alle
 • Omsorgsberedskap
 • Vår omsorgsberedskapsgruppe består av 18 medlemmer. Vi er et supplement i det lokale beredskapsarbeidet og kan bistå ved større leteaksjoner, ulykker, pandemier eller kriser
 • Matkurver til utvalgte grupper i samarbeid med NAV og koordinerende enhet
 • Min dag i dag
 • Tilbud til barn mellom 3 og 18 år som har det vanskelig over tid. Dette er i samarbeid med helsestasjonen
 • Gaver til nyfødte
 • Vi gir hjemmestrikkede luer og sokker, samt håndkle og hjerterefleks
 • Trivselstralle hver 14. dag til hygge for beboere på Dypedalåsen
 • Skolefrokost/lunsj til et klassetrinn på Hvaler barneskole- og ungdomsskole
 • Salg av fastelavnsris til inntekt for kvinnehelseforskning
 • Salg av maiblomst til inntekt for barn og unge lokalt
 • Basar, marked, moteoppvisning til inntekt for foreningens arbeid lokalt
 • Kløvertrilleturer for den gravide og den som har født
 • Deg i fokus, temasamlinger for gravide og den som har født
 • Kløverkafé for pårørende
 • Adventskonsert
 • Fakkeltog med julegrantenning
 • Vi driver en lekeplass på Skjærhallen og har lekekasser på Krokstrand/Bystranda
 • I samarbeid med øvrige foreninger i Østfold eier og driver vi Hjørgunn Gård og behandlingssenter. Gården tilbyr blant annet terapiriding, hesteassisterte aktiviteter, skolegård, gårdsbesøk og utleie av kafé og ridehall.