Søk

Kystleden

25 år med kystledhytter

I 1997, mao for 25 år siden, ble det tatt et initiativ gjennom Oslofjordens Friluftsråd (OF) https://www.oslofjorden.org for å åpne den første kystledhytta på Fyrsteilene utenfor Nesodden. Siden den gang har det blitt etablert 65 kystledhytter av ulik størrelse og standard rundt hele Oslofjorden, hvorav Hvaler er vertskap for åtte av disse.  Visjonen bak dette nettverket av hytter er å legge til rette for rimelige kyst- og friluftsopplevelser, tilgjengelig for alle.

De fleste hyttene har en begrensning i leietid på tre døgn. Hyttene som eies av Hvaler Kulturvernforening http://www.hvalerkulturvernforening.no/ kan imidlertid leies i maks 5 døgn. Hyttene er gjennomgående åpne fra påske til godt ut på høsten. All booking skjer via OF på følgende link https://www.oslofjorden.org/kystled/ . I 2022 er start for booking 15.2. for medlemmer i OF, 17.2. for ikke-medlemmer. Ønsker du å leie i sommerukene, er rådet: Vær tidlig ute!

Ulikt eierskap og tilsynsansvar

Det er ulikt eierskap til kystledhyttene rundt Oslofjorden. Dette kommer også til uttrykk på Hvaler, der Hvaler Kulturvernforening drifter fire hytter – tre ved Brottet pluss gamle Brekke skole, Kystverket/OF har ansvaret for Homlungen fyr, Rekefabrikken på Papper driftes av velforeningen, mens hyttene på Lauer og Akerøya er det Hvaler Kommune som har ansvaret for.

Kystledhyttene, en plattform for nærhet til kysthistorien

Med unntak av Brekke skole på Kirkøy, Hvalers eldste skolebygg (1849) rett nord for Hvaler kirke, ligger alle de andre hyttene sjønært og representerer hvert på sitt vis en del av kystsamfunnets historie. Den enkle hytta på Lauer ligger i det gamle fiskerisamfunnet som i dag er fraflyttet, men der husene er vel ivaretatt av fritidsboere.

På Homlungen fyrstasjon fra 1867, en av de mest besøkte kystledhyttene i hele Oslofjordområdet, får du en fasinerende opplevelse av elementene uansett vær og vind. Fra fyret er det utsikt bl.a. til Lauer, Tisler og mot Koster i sør. Flotte turmuligheter har du på «fastlandet», kun en liten rotur unna. Drar vi videre til Akerøy kan du bo i det gamle huset der forfatteren Johan Borgen og familien tilbrakte mange sommere på 50- og 60-tallet før de flyttet til Asmaløy. Deler av triologien Lillelord, er f.eks. skrevet på Akerøya. På Vesterøy, nærmere bestemt i den gamle fiskerihavna Papper, ligger den nå renoverte Rekefabrikken vakkert til med utsikt mot Søsterøyene, Struten fyr og områdene på vestsiden av fjorden.

Ved Brottet Amfi på Spjærøy https://www.brottet-amfi.no/ finner vi de tre kystledhyttene Stenhoggerhytta, Klyven og Mundastua i et område som oser av kulturaktivitet og historie, og der området er knyttet til en kyststitrasé på 12 km. l dette området ble det fram til 1970 tatt ut sten for eksport. Hvaler Kulturvernforening har imidlertid stått for utvikling av området gjennom et nytt havneanlegg, båtbyggeri for trebåter, en liten sjarmerende sommerkafé og kultursentret Brottet amfi med tilbygget Amfigrotta. Kun 200 meter unna ligger Nordgården med Kystmuseet Hvaler https://ostfoldmuseene.no/kystmuseet

Velkommen til å bo på Hvalers kystledhytter, men vær tidlig ute. Her er det rift om plassene.